Pressmeddelande 2013-05-17 08:00:00

Beslut om skärpta regler ska ge fler vilda laxar

Beslut om skärpta regler ska ge fler vilda laxar

Yrkesfiskare och fritidsfiskare ska i större utsträckning fånga odlad lax i Östersjön för att öka skyddet av den vilda laxen. Havs- och vattenmyndighetens beslut innebär att kvoten för yrkesfisket fördelas så att fisket i högre grad sker på odlad lax. För fritidsfisket gäller att fisket med fasta redskap får starta senare och att trollingfiskare enbart får fånga odlade, märkta laxar.

Läs hela artikeln Beslut om skärpta regler ska ge fler vilda laxar