Pressmeddelande 2013-05-15 10:34:00

HaV föreslår vägledning för kommunernas VA-planering

HaV föreslår vägledning för kommunernas VA-planering

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med ett förslag till en nationell vägledning för kommunal VA-planering. Målet är att skapa hållbar VA-försörjning och god vattenstatus. - Det är viktigt att planeringsprocessen inte bara drivs av VA-verksamheten utan att exempelvis miljöförvaltningen är med. Lika viktigt är att arbetet är politiskt förankrat, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

Läs hela artikeln HaV föreslår vägledning för kommunernas VA-planering