Pressmeddelande 2013-05-13 07:32:00

HaV bjuder in företag för att skapa svensk vattenallians

HaV bjuder in företag för att skapa svensk vattenallians

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, samlar i dag företrädare för industrier och företag i Sydsverige till ett möte i Kristianstad.

Målet är att försöka skapa en svensk vattenallians.

-  Tanken är att det ska bli en mötesplats där företagen kan utbyta erfarenheter om exempelvis rening och förbrukning av vatten. Liknande allianser finns inom klimat- och energiområdet, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Krinova Science park i Kristianstad och Johanneberg Science park i Göteborg gör på uppdrag av HaV en förstudie om möjligheterna att skapa en svensk vattenallians. De undersöker förutsättningarna att samla industrier och företag som vill arbeta förebyggande med vattenfrågor ur ett användarperspektiv. Främst rör det sig om företag inom livsmedel-, textil-, läkemedels- och pappersindustrin samt verkstadsindustrin.

-  Dagens möte är en del av förstudien och vi kommer bland annat ha workshops som är viktiga för det fortsatta arbetet. Men generellt kan man säga att det finns ett stort intresse för dessa frågor i näringslivet, säger Thomas Johansson.

-  I Kristianstad är 45 företag anmälda och i Göteborg är 18 företag anmälda. I båda fallen rör det sig om flera större företag som är ledande inom sina områden, exempelvis Alfa Laval, Södra Skogsägarna, Skånemejerier och SKF.

Några av det frågeställningar som kommer att tas upp i dag är vilka prioriteringar företagen bör göra, vilka behov de och samhället har och om det är möjligt att samverka inom några områden. Forskare från bland annat Svenska Miljöinstitutet, IVL, berättar om försöken att ta fram en global standard för vattenfotavtryck, Water footprint,för att försöka mäta — och minska — den påverkan vår konsumtion har på jordens samlade vattenresurser.

Dessutom kommer några av företagen att själva ge exempel på hur de arbetar och arbetat med vattenfrågor, vilka framgångar det gett och vilka utmaningar de står inför. Vid dagens möte deltar även representanter för kommuner, landsting och länsstyrelser. HaV har gett 276 000 kronor till förstudien för en svensk vattenallians.

-  Näringslivet spelar en väldigt viktig roll i arbetet med att uppnå en god havs- och vattenmiljö. Inte minst när det gäller utvecklingen av nya tekniska lösningar och produkter som är så miljövänliga som möjligt, säger Thomas Johansson.

-  Därför är det viktigt att vi för en dialog och bidrar till att skapa sådana här mötesplatser. När företag träffas så föds också nya, konstruktiva idéer, det såg vi flera exempel på i fjol när HaV anordnade liknande dialogmöten om miljöteknik och Blå tillväxt.

Dagens möte hålls på Krinova Science park i Kristianstad och på onsdag, den 15 maj, hålls andra mötet på Johanneberg Science park i Göteborg. Resultatet av förstudien ska presenteras i en rapport i juni men redan nu finns planer aktiviter även i höst.

Länk till program och deltagarlista

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Relaterad information