Pressmeddelande 2013-05-10 07:32:00

HaV:s expert om miljömålen: "Övergödning, överfiske och miljögifter är största hoten"

HaV:s expert om miljömålen:

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för tre av Sveriges 16 miljömål; ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”. - Vi når dem inte till 2020 med dagens beslutade och planerade styrmedel. Orosmoln är syrefria bottnar i Östersjön, sårskador på fisk i Hanöbukten och miljögifter, säger HaV:s Ulrika Siira i en intervju om de tre målen .

Läs hela artikeln HaV:s expert om miljömålen: "Övergödning, överfiske och miljögifter är största hoten"