Pressmeddelande 2013-05-07 13:14:00

HaV vill ha tydligare regler för vattenkraftverk

HaV vill ha tydligare regler för vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, anser att inga nya kraftverksanläggningar bör tillåtas i vattenområden som är skyddade enligt miljöbalken. - I dag tillåts undantag om villkoret ”obetydlig miljöpåverkan” anses vara uppfyllt. Det finns flera exempel på att detta tillämpats på ett sätt som lett till försämringar i vattenmiljön, säger Fredrik Nordwall, chef på enheten för biologisk mångfald.

Läs hela artikeln HaV vill ha tydligare regler för vattenkraftverk