Pressmeddelande 2013-05-07 08:35:30

Björn Risinger: Larmen om miljögifter i Östersjön måste tas på allvar

Björn Risinger: Larmen om miljögifter i Östersjön måste tas på allvar

Överfiske, övergödning och miljögifter i havet är några frågor som debatteras vid dagens konferens ”Tillståndet i miljön” i Stockholm. - Arbetet med att värna om bland annat Östersjöns värden måste ske i nära samverkan med andra länder. Vildlax, gråsälar och ejdrar rör sig över gränserna och det gör också miljöproblemen, säger Björn Risinger, Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör. .

Läs hela artikeln Björn Risinger: Larmen om miljögifter i Östersjön måste tas på allvar