Pressmeddelande 2013-04-24 07:32:00

Lyckat fiskestopp i Skagerrak

Lyckat fiskestopp i Skagerrak

Den 8 mars stängde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, allt fiske i ett område i Skagerrak under 21 dagar. Realtidsstängningen var den första någonsin i svenskt vatten. - Enligt våra preliminära undersökningar finns inga tecken på förbjudet fiske i området under den perioden. Yrkesfiskarna skötte sig exemplariskt, säger Karin Hermansson, chef för fiskerikontrollenheten på HaV.

Läs hela artikeln Lyckat fiskestopp i Skagerrak