Pressmeddelande 2013-04-17 10:22:33

HaV vill skapa regler som ger långsiktigt skydd för värdefulla marina områden

HaV vill skapa regler som ger långsiktigt skydd för värdefulla marina områden

Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden är nu klar. - Tillsammans med länsstyrelserna vill vi bygga ett regelverk som ger långsiktigt skydd med tydliga bestämmelser för varje område. Både miljöbalken och fiskelagen kan användas för att uppnå detta, det måste göras bedömningar i varje enskilt fall, säger generaldirektör Björn Risinger.

Läs hela artikeln HaV vill skapa regler som ger långsiktigt skydd för värdefulla marina områden