Pressmeddelande 2013-04-12 07:31:00

Hälften av Europas vatten mår inte bra "Situationen är väldigt allvarlig"

Hälften av Europas vatten mår inte bra

Norska vattenforskaren Anne Lyche Solheim är en av huvudtalarna vid Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg. Hon har haft en nyckelroll i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten. - 55 procent av Europas sjöar, älvar och kustvatten är i dag i dåligt ekologiskt tillstånd. Situationen är mycket allvarlig med bland annat övergödning, algblomning och vandringshinder, säger Anne Lyche Solheim.

Läs hela artikeln Hälften av Europas vatten mår inte bra "Situationen är väldigt allvarlig"