Pressmeddelande 2013-04-05 09:54:23

Strategi för fritidsfisket ska fördubbla fisketurism

Strategi för fritidsfisket ska fördubbla fisketurism

Fisketurismen ska öka till det dubbla och och ska vara en viktig del av svensk besöksnäring. Det är en del i visionen när Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket presenterar sin gemensamma strategi för fritidsfiske och fisketurism 2020 på Sportfiskemässan i Jönköping.

Läs hela artikeln Strategi för fritidsfisket ska fördubbla fisketurism