Pressmeddelande 2013-03-14 11:05:00

Unik rapport: Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster

Unik rapport: Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster

Invånarna runt Östersjön är beredda att betala mer för att rädda Östersjön än vad det skulle kosta. Det visar en rapport från internationella forskarnätverket BalticSTERN. - Det är första gången som det har gjorts en miljöekonomisk analys om en internationell överenskommelse som rör ett så pass stort antal länder. Det gör rapporten unik, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Unik rapport: Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster