Pressmeddelande 2013-03-07 19:23:00

HaV stänger allt fiske i område i Skagerrak

HaV stänger allt fiske i område i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stänger i natt för fiske i ett område i Skagerrak. Beslutet gäller allt fiske av torsk, kolja, gråsej, vitling och trålning efter räka. - Det är första gången en sådan här realtidsstängning görs i svenskt vatten, skälet är stora mängder av ungfisk, så kallade juveniler, i det aktuella området, säger Karin Hermansson, chef för fiskerikontrollenheten på HaV.

Läs hela artikeln HaV stänger allt fiske i område i Skagerrak