Pressmeddelande 2013-03-08 07:31:00

HaV föreslår miljöskatt för att få bort olagliga enskilda avlopp

HaV föreslår miljöskatt för att få bort olagliga enskilda avlopp

Cirka en miljon fastigheter i Sverige har enskilda avlopp. De släpper ut lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken som nyttjas av cirka åtta miljoner personer. - Enskilda avlopp bidrar starkt till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen, säger Kajsa Berggren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln HaV föreslår miljöskatt för att få bort olagliga enskilda avlopp