Pressmeddelande 2013-03-04 07:31:00

HaV och MSB utvärderar det stora oljeutsläppet på Tjörn 2011

HaV och MSB utvärderar det stora oljeutsläppet på Tjörn 2011

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska utvärdera arbetet med det stora oljeutsläppet som drabbade Tjörn i september 2011. Målet är att få en helhetsbild av hur alla inblandade aktörer hanterade situationen och vad som kan förbättras. Resultatet av utvärderingen presenteras i höst.

Läs hela artikeln HaV och MSB utvärderar det stora oljeutsläppet på Tjörn 2011