Pressmeddelande 2013-02-28 12:51:46

HaV bjöd in experter för att få bild av problemen i Hanöbukten

HaV bjöd in experter för att få bild av problemen i Hanöbukten

Ett fyrtiotal forskare och experter samlades i veckan på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att få en helhetsbild av de senaste årens undersökningar och forskning i och om Hanöbukten. Bilden bekräftade det allvarliga läget men gav inga tydliga förklaringar. - Nästa steg är att bjuda in yrkesfiskare, sportfiskare och allmänhet utmed Hanökusten till ett möte, säger Mats Svensson vid HaV.

Läs hela artikeln HaV bjöd in experter för att få bild av problemen i Hanöbukten