Pressmeddelande 2013-02-27 17:17:00

EU:s ministerråd sa ja till utkastförbud med flera undantag

EU:s ministerråd sa ja till utkastförbud med flera undantag

EU:s jordbruks- och fiskeministrar har nått en uppgörelse om hur de vill att den framtida fiskeripolitiken ska se ut. Sverige röstade emot förslaget eftersom man ansåg att undantagen var alltför långtgående. - Genomförandet av ett utkastförbud är ett viktigt steg för att få ett hållbart fiske, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet.

Läs hela artikeln EU:s ministerråd sa ja till utkastförbud med flera undantag