Pressmeddelande 2013-02-26 07:31:00

Utkastförbud viktig fråga på ministermöte

Utkastförbud viktig fråga på ministermöte

I dag träffas EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel för att diskutera den gemensamma fiskeripolitiken. Målet är bland annat att enas om hur det så kallade utkastförbudet ska genomföras. - Ministerrådet är överens om att införa utkastförbud men det finns olika uppfattningar om vilka tidsgränser och undantag som ska gälla, säger Malin Wilhelmsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Utkastförbud viktig fråga på ministermöte