Pressmeddelande 2013-02-25 11:42:00

Provfiske efter marmorkräfta i vår

Provfiske efter marmorkräfta i vår

Hittills har tolv levande och en död marmorkräfta hittats i Märstaån. Nu har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en första plan för att kontrollera utbredningen av den invasiva arten. – De har också i uppdrag att se över hur marmorkräftan bäst kan stoppas och vad som händer om den skulle få fäste här, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Provfiske efter marmorkräfta i vår