Pressmeddelande 2013-02-22 16:36:00

Öland blir skyddsområde för flodkräftan

Öland blir skyddsområde för flodkräftan

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att låta hela Öland bli ett skyddsområde för flodkräftan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har godkänt förvaltningsplanen och välkomnar beslutet. - Det här är väldigt positivt därför att skyddsområdet stärker förutsättningarna för att bevara flodkräftan nationellt, säger Fredrik Nordwall, chef för enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.

Läs hela artikeln Öland blir skyddsområde för flodkräftan