Pressmeddelande 2013-02-13 07:31:00

310 miljoner delas ut till länsstyrelserna för vattenvård

310 miljoner delas ut till länsstyrelserna för vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten fördelar nu 310 miljoner från åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö till länsstyrelserna för vattenvård. - Det är mindre ekonomiska ramar än i fjol men de kan använda resurserna friare än tidigare, säger generaldirektör Björn Risinger. Pengarna får användas för vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

Läs hela artikeln 310 miljoner delas ut till länsstyrelserna för vattenvård