Pressmeddelande 2013-02-06 18:48:00

HM Konungen lyfte fram ett hållbart fiske

HM Konungen lyfte fram ett hållbart fiske

HM Konungen besökte under onsdagen Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Han fick bland annat en presentation av hur de svenska laxstammarna mår och HaV:s arbete med att förbereda en ny svensk havsplanering. Representanter för Sportfiskarna, Sveriges Fiskares Riksförbund, Världsnaturfonden och länsstyrelsen i Västra Götaland deltog också under det dagslånga besöket.

Läs hela artikeln HM Konungen lyfte fram ett hållbart fiske