Pressmeddelande 2013-02-05 07:31:00

Möte i Madrid för att säkra Europas vatten

Möte i Madrid för att säkra Europas vatten

Översvämningar, vattenbrist och hotade vattendrag är tre utmaningar som alla länder i Europa måste hitta lösningar på. I dag går därför startskottet för EU-projektet ”Water Joint Programming Initiative”, Water JPI som är en ny, gemensam forskningsarena. - Vi kan lära av varandra genom samordnad forskning och utbyte av erfarenheter, säger Mats Svensson vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Möte i Madrid för att säkra Europas vatten