Pressmeddelande 2013-01-22 09:41:00

Svensk miljöprofil stärker sjöfarten

Svensk miljöprofil stärker sjöfarten

Igår presenterade infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd regeringens handlingsplan för svensk sjöfartsnäring. Havs- och vattenmyndigheten välkomnar regeringens satsning på "En konkurrenskraftig sjöfart genom hög miljöprofil".

Läs hela artikeln Svensk miljöprofil stärker sjöfarten