Pressmeddelande 2013-01-18 16:18:00

Fiskeavtal mellan EU och Norge klart

Fiskeavtal mellan EU och Norge klart

EU och Norge är nu överens om fiskekvoter och regler för fisket i Nordsjön och Skagerrak för 2013. Därmed får svenska fiskare åter tillträde till norsk zon i Nordsjön. - Många är lättade att avtalet nu finns på plats, säger Karin Linderholm, utredare på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet som deltog vid förhandlingarna.

Läs hela artikeln Fiskeavtal mellan EU och Norge klart