Pressmeddelande 2013-01-15 16:12:00

Nya regler för trålfiske i Skagerrak

Nya regler för trålfiske i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att införa nya bestämmelser för trålfiske i Skagerrak. Syftet med de nya bestämmelserna är att minska oönskade bifångster av fisk. - Beslutet innebär bland annat att det blir obligatoriskt med så kallad rist som sorterar bort bifångster av fisk vid riktat fiske efter räka och havskräfta, säger Bengt Kåmark, utredare på HaV:s internationella enhet.

Läs hela artikeln Nya regler för trålfiske i Skagerrak