Pressmeddelande 2013-01-14 07:55:00

HaV får 26 miljoner för att spåra fisk

HaV får 26 miljoner för att spåra fisk

EU-kommissionen beviljar 26 miljoner kronor till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att kunna spåra fisk från hav till butik med hjälp av RFID-teknik.

-  Det här ger oss den grund som behövs för att kunna starta arbetet. Det är också ett kvitto på att kommissionen är positiv till hur Sverige vill införa kraven på spårbarhet, säger Johan Löwenadler Davidsson, chef på HaV:s tillsynsavdelning.

2009 antog EU en ny kontrollförordning för den europeiska fiskeindustrin. Den innehåller bland annat krav på att fisk och skaldjur som fångats eller odlats i havet ska kunna spåras i varje led. Syftet är att minska risken för illegalt fiske och därmed stärka fiskebestånden i Europas hav.

Medlemsländerna får själva bestämma om spårningen ska ske via papper eller på elektronisk väg. I Sverige ansvarar HaV för genomförandet och valet föll på elektronisk spårning med hjälp av RFID-teknik (Radio Frequency Identification). Det används exempelvis i biltullar, busskort, betalstationer, pass och för stöldskydd i butiker.

-  HaV och tidigare Fiskeriverket har drivit frågan om elektronisk spårbarhet sedan 2010. Vi menar att det är en metod som säkerställer informationens kvalitet och dessutom ger information i realtid. Egentligen bygger modellen vidare på den information som redan i dag registreras elektroniskt via exempelvis elektroniska loggböcker, säger Johan Löwenadler Davidsson.

-  Den stora skillnaden är att information om exempelvis var och när fisken fångats nu även blir enkelt tillgänglig för konsumenterna.

Fisklådor kommer att märkas med så kallade RDIF-taggar som lagrar information om innehållet. Särskilda RFID-läsare läser sedan enkelt och snabbt av lådorna elektroniskt . På detta sätt kan fisken hela tiden kopplas till det bedrivna fisket.

HaV har testat metoden i fyra olika projekt under 2010 och 2011. I projekten deltog elva fiskefartyg, Skillinge Fisk-Impex, Hanssons i Göteborg, Fiskelyckan i Göteborg, Elit Park Avenue Hotel i Göteborg, Ica Malmborgs i Lund, Burgårdsgymnasiets skolrestaurang i Göteborg, Göteborgs fiskeauktion, Falkenberg sea Food, HP Nogersund och PM Fisk i Simrishamn.

Sedan maj i fjol genomför HaV ytterligare ett test med spårning av torsk som fångas i Östersjön och säljs till Västkustfilé i Varberg där den processas för att säljas vidare till svenska livsmedelsbutiker.

-  Nu kommer vi att gå in en detaljplanering av hur systemet ska fungera och genomföra upphandling av leverantör för RFID-tekniken. Målet är att vara klara med det under senhösten i år för att kunna starta projektet med målet att  slutföra projektet under 2014, säger Johan Löwenadler Davidsson.

-  Under 2015 hoppas vi att konsumenterna kan börja spåra den fisk de köper i butiken, exempelvis via en app i mobilen.

Här kan du läsa mer om EU:s krav på spårbarhet

Här kan du läsa mer om HaV:s spårbarhetsprojekt

Här kan du läsa EU-kommissionens beslut

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Johan Löwenadler Davidsson, chef, tillsynsavdelningen, tfn 010-698 60 09, mobil 070-638 04 25, e-post johan.lowenadler-davidsson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Relaterad information