Pressmeddelande 2012-12-27 08:00:00

500 miljoner kronor till arbetet för bättre havs- och vattenmiljö

500 miljoner kronor till arbetet för bättre havs- och vattenmiljö

Flygaska mot utsläpp av fosfor och syresättning av havsbottnar är två initiativ som under 2012 fått stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Under året som gått har myndigheten beviljat anslag på ungefär 500 miljoner kronor till arbeten runt om i landet som alla syftar till bättre havs- och vattenmiljö.

Läs hela artikeln 500 miljoner kronor till arbetet för bättre havs- och vattenmiljö