Pressmeddelande 2012-12-20 15:18:00

2013 års fiskekvoter för Västerhavet klara

2013 års fiskekvoter för Västerhavet klara

EU:s jordbruks- och fiskeministrar har nu beslutat om 2013 års kvoter för torsk, sill och havskräfta i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. Ministerrådet beslutade också om ändringar i förvaltningsplanen för torsk i Västerhavet. - Förvaltningsplaner är ett av de viktigaste instrumenten i EU:s fiskeripolitik för att nå hållbara bestånd, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln 2013 års fiskekvoter för Västerhavet klara