Pressmeddelande 2012-12-19 07:31:00

EU-möte om fiskekvoter för Västerhavet

EU-möte om fiskekvoter för Västerhavet

EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutar i veckan om nästa års kvoter för bland annat torsk, sill och makrill i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. Vid mötet i Bryssel tas även frågor om fiskedagar, licenser och skyddade områden upp. - Sverige har en viktig roll här genom att verka för att nå ett så hållbart fiske som möjligt, säger Karin Linderholm från Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln EU-möte om fiskekvoter för Västerhavet