Pressmeddelande 2012-12-14 07:32:00

Flera ansöker om att få dumpa snö i vatten

Flera ansöker om att få dumpa snö i vatten

Snömassor orsakar inte bara tågstopp och trafikkaos. Bortplogad snö innehåller också föroreningar som vägsalter, oljor och tungmetaller. - Det finns ett generellt förbud mot att dumpa snö i hav, sjöar och vattendrag. Men vi kan utfärda dispenser som tillfälliga lösningar om dumpningen inte påverkar människors hälsa och miljön negativt, säger Caroline Carlsson på Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln Flera ansöker om att få dumpa snö i vatten