Pressmeddelande 2012-11-30 07:31:00

Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar

Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar

För några veckor sedan hittades tre marmorkräftor i Märstaån, norr om Stockholm. Arten har tidigare inte funnits i svenska vatten. - Det är ett allvarligt hot mot våra inhemska kräftor och den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Allmänheten uppmanas att lämna in misstänkta fynd av kräftan till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Läs hela artikeln Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar