Pressmeddelande 2012-11-26 07:31:00

Krav på mer selektiva redskap i Skagerrak

Krav på mer selektiva redskap i Skagerrak

Nästa år införs nya regler för fiskeredskap i Skagerrak. - Syftet är att fisket ska bli mer selektivt så att oönskade bifångster minskar, säger Bengt Kåmark, utredare, på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet. De nya bestämmelserna rör främst riktat trålfiske efter nordhavsräka, riktat fiske efter havskräfta samt mixfiske med bottentrål och snurrevad.

Läs hela artikeln Krav på mer selektiva redskap i Skagerrak