Pressmeddelande 2012-12-03 07:31:00

Ny EU-satsning för att få renare hav

Ny EU-satsning för att få renare hav

Marint skräp är ett allvarligt hot mot kust- och havsmiljön. Nu lyfter EU-kommissionen upp frågan för att öka medvetenheten om problemet. - Det är väldigt bra. En gemensam grund att stå på kan bidra till att skapa samsyn bland medlemsländerna, säger Johanna Eriksson, utredare, på Havs- och vattenmyndigheten. 7 december ordnas konferens i Göteborg om nedskräpningen av våra hav.

Läs hela artikeln Ny EU-satsning för att få renare hav