Pressmeddelande 2012-11-20 18:37:00

Starkt laxår i många älvar

Starkt laxår i många älvar

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har analyserat utvecklingen för laxbestånden i Östersjön.

Preliminära data från svenska älvar visar på en ökning av återvandrande vilda laxar under 2012.

För Torneälven och Vindelälven noterades de högsta antalen laxar sedan man började räkna lax år 2009, respektive år 1974.

I Byske-, Kalix- och Piteälven var uppvandringen i nivå med tidigare starka år (exempelvis 2008 och 2009), medan det i Åbyälven var ett medelår.

- 2012 har varit ett bra år för laxen, nu fortsätter arbetet med att stärka de vilda laxbestånden, bland annat så stoppas drivlinefisket i Östersjön från och med årsskiftet, säger Fredrik Nordwall, chef för Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

Laxbestånden har sedan 1990-talet visat en positiv utveckling från för många älvar en mycket låg status. Sedan 1990-talet har yngeldödligheten i laxsjukdomen M74 gått ner kraftigt samtidigt men den samtidigt har överlevnaden i havet för unga laxar minskat från 30 procent till 10 procent.

Under den senaste 10-årsperioden har kvoterna för laxfisket i havet successivt reducerats men de har hittills varit högre än vad Internationella Havsforskningsrådet, ICES, biologiska rådgivning rekommenderat.

En minskat fisketryck på blandbestånd av lax i södra Östersjön förväntades efter att drivgarnsfisket blev förbjudet från 2008 men effekten uteblev eftersom krokfisket istället ökade.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att från den 1 januari 2013 förbjuda krokfisket för svenska yrkesfiskare.

- Syftet med förbudet är att minska fisket på blandade bestånd genom att flytta fisket till kusten där större möjlighet finns att rikta fisket mot odlad lax och vilda laxbestånd med god status. Fisketrycket på de svaga svenska bestånden väntas därmed minska, säger Fredrik Nordwall.

SLU bedömer att den stora återvandringen under 2012 sannolikt förklaras av att de ovanligt kalla vintrarna 2010 och 2011 fördröjde del av det äldre laxbeståndets återvandring till år 2012 samtidigt som den ovanligt varma vintern 2012 tidigarelade del av det yngre laxbeståndets återvandring till säsongen 2012. Enligt ICES behöver fisket minska ytterligare för att inte bestånden ska plana ut på nuvarande nivå.

Här kan du läsa SLU:s analys av situationen för Östersjöns vildlaxbestånd.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se, Martin Rydgren, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, e-post: martin.rydgren@havochvatten.se

 

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Relaterad information