Pressmeddelande 2012-11-20 18:37:00

Starkt laxår i många älvar

Starkt laxår i många älvar

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har analyserat utvecklingen för laxbestånden i Östersjön. Preliminära data från svenska älvar visar på en ökning av återvandrande vilda laxar under 2012. För Torneälven och Vindelälven noterades de högsta antalen laxar sedan man började räkna lax. - Nu fortsätter arbetet med att stärka de vilda laxbestånden, säger Fredrik Nordwall på HaV.

Läs hela artikeln Starkt laxår i många älvar