Pressmeddelande 2012-11-16 08:30:00

Ny strategi för att skydda Europas vatten

Ny strategi för att skydda Europas vatten

Mer än hälften av EU:s kustvatten, sjöar och vattendrag har inte god ekologisk status. Nu presenterar EU-kommissionen ett förslag till strategi för att skydda Europas vatten. - Mycket har förbättrats de senaste åren men situationen är fortfarande bekymmersam. Den nya strategin eller handlingsplanen innehåller viktiga åtgärdsförslag,säger Anneli Harlén, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln Ny strategi för att skydda Europas vatten