Pressmeddelande 2012-11-15 07:31:00

Syresättning av bottnar får ros och ris

Syresättning av bottnar får ros och ris

Syrerikt vatten har de senaste åren pumpats ner i botten på Byfjorden i Bohuslän, Lännerstasundet i Stockholms skärgård och Sandöfjärden i Finska viken. Syftet har varit att hitta metoder för att vända utvecklingen med syrefria havsbottnar och ökade algblomningar i Östersjön. Nu är rapporten ”Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning” klar.

Läs hela artikeln Syresättning av bottnar får ros och ris