Pressmeddelande 2012-10-25 16:37:58

2013 års fiskekvoter för Östersjön nu klara

2013 års fiskekvoter för Östersjön nu klara

EU:s ministrar med ansvar för fiske- och jordbruksfrågor har nu beslutat om fiskekvoter i Östersjön för 2013.

Beslutet innebär att kvoten för torsk i västra Östersjön sänks med 5,9 procent mot föreslagna två procent.

- Det är positivt eftersom det ökar möjligheten att nå målet om ett långsiktigt hållbart fiske, säger Johan Stål, utredare på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kallar beslutet ”historiskt” eftersom medlemsländerna valde att följa en mer hållbar linje än vad kommissionen föreslagit.

- Vi har enats om en kompromiss som är balanserad och i det stora hela följer kommissionens förslag. Att EU:s medlemsländer dessutom enats om att ytterligare sänka kvoten för torsk i Östersjön, det kan man inte kalla annat än historiskt, säger Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Däremot valde fiskerådet att följa kommissionens förslag för torskbeståndet i östra Östersjön. Det innebär en minskning med nio procent jämfört med i år.

Kvoten för sill i centrala Östersjön höjs med 15 procent, vilket är betydligt mer än EU-kommissionens förslag på en ökning med nio procent.

När det gäller sillen i Bottenviken föreslog EU-kommissionen en minskning med sju procent. Men fiskerådet valde att låta kvoten ligga kvar på samma nivå som i år.

- Ur beståndssynpunkt kan det se ut som en försämring. Men vi tror inte att det kommer att få stor betydelse eftersom beståndssituationen där är ganska bra, säger Johan Stål.

Kvoten för lax sänktes med 11 procent i enlighet med kommissionens förslag. Enligt landsbygsdepartementet innebär de nya kvoterna att EU redan nästa år kommer att nå maximalt hållbart uttag (MSY) för tre arter. För övriga arter kommer nivåerna att nås under 2015. MSY innebär den maximala fångst som är förenlig med bevarandet av fiskebeståndet.

Länk till landsbygdsdepartementets pressmeddelande

Här kan du läsa mer om rådet för jordbruk och fiske

Länk till EU-kommissionens förslag

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Johan Stål, utredare, Internationella enheten, tfn 010-698 63 89, mobil 076-538 60 89, e-post johan.stal@havochvatten.se

 

 

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Relaterad information