Pressmeddelande 2012-10-25 16:37:58

2013 års fiskekvoter för Östersjön nu klara

2013 års fiskekvoter för Östersjön nu klara

EU:s ministrar med ansvar för fiske- och jordbruksfrågor har nu beslutat om fiskekvoter i Östersjön för 2013. Beslutet innebär att kvoten för torsk i västra Östersjön sänks med 5,9 procent mot föreslagna två procent. - Det är positivt då det ökar möjligheten att nå målet om ett långsiktigt hållbart fiske, säger Johan Stål, utredare på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet.

Läs hela artikeln 2013 års fiskekvoter för Östersjön nu klara