Pressmeddelande 2012-10-26 07:31:00

Ny plan för att bevara tumlare i Kattegatt

Ny plan för att bevara tumlare i Kattegatt

Nu finns en plan för att bevara tumlare i Kattegatt och Bälthavet, det vill säga sunden mellan Östersjön och Kattegatt. Beslutet togs den 24 oktober då länder som skrivit under Ascobans-avtalet träffades i Brighton. - Det var ett väldigt bra att det här området lyfts upp, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten och en av Sveriges representanter vid mötet i Brighton.

Läs hela artikeln Ny plan för att bevara tumlare i Kattegatt