Pressmeddelande 2012-11-01 07:31:00

HaV föreslår nationell plan för miljövänligare vattenkraft

HaV föreslår nationell plan för miljövänligare vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med regeringsuppdraget att skapa dialog och bättre samsyn kring vattenkraften och Sveriges energi- och miljömål. - Vi föreslår att det tas fram en nationell plan som visar vilka åtgärder vid vattenkraftverken som är viktigast för att bland annat nå målet om biologisk mångfald i rinnande vatten, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen

Läs hela artikeln HaV föreslår nationell plan för miljövänligare vattenkraft