Pressmeddelande 2012-10-23 18:24:47

Anställda på Mimer riskerar att varslas

Anställda på Mimer riskerar att varslas

Fyra personer riskerar att bli varslade om uppsägning från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Anledningen är bristen på uppdrag inom datainsamling gällande fisk utmed kusterna. Fartyget Mimer, som besättningen tillhör, har inga bokade uppdrag under det kommande året. Förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att påbörjas så snart som möjligt.

Läs hela artikeln Anställda på Mimer riskerar att varslas