Pressmeddelande 2012-10-22 07:31:00

Fiskare som bryter mot regler prickas

Fiskare som bryter mot regler prickas

I dag, 22 oktober, införs EU:s pricksystem för fisket i Sverige. Fiskare, innehavare av fartygstillstånd och befälhavare kommer att tilldelas prickar om de bryter mot gällande lagar och regler. - Syftet är att alla medlemsstater i EU ska ha samma regler för när tillstånd och licenser kan återkallas och hur länge, säger Gunnar Johnsson, chef på Havs- och vattenmyndighetens juridiska enhet.

Läs hela artikeln Fiskare som bryter mot regler prickas