Pressmeddelande 2012-10-17 11:59:00

Seminarium om vad vattenskydd får kosta

Seminarium om vad vattenskydd får kosta

I dag, 18 oktober, ordnar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett seminarium om skyddet av dricksvattnet - vårt viktigaste livsmedel. - Syftet är att belysa olika frågeställningar kring ekonomiska aspekter och kostnader i samband med skydd av dricksvattentillgångar, säger utredaren Clas Magnusson. Seminariet sker inom ramen för samverkan i Nationellt nätverk för dricksvatten.

Läs hela artikeln Seminarium om vad vattenskydd får kosta