Pressmeddelande 2012-10-16 14:57:00

Havs- och vattenmyndigheten ger ut föreskrift med miljökvalitetsnormer för fisk

Havs- och vattenmyndigheten ger ut föreskrift med miljökvalitetsnormer för fisk

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare meddelat miljökvalitetsnormer för övergödning, miljögifter, främmande arter, fysiska skador på bottnar och marint skräp. De kompletteras nu med två miljökvalitetsnormer för fisk, som gäller från 15 oktober 2012.

Läs hela artikeln Havs- och vattenmyndigheten ger ut föreskrift med miljökvalitetsnormer för fisk