Pressmeddelande 2012-10-31 07:31:00

Nya regler för nätfiske på grunt vatten

Nya regler för nätfiske på grunt vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ändrar reglerna för nätfiske på grunt vatten från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Nätfiske kommer endast att tillåtas under del av året. HaV inför också regler för hur länge nät får stå ute och för redskap. - Det är viktigt att fisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt i dessa områden, säger utredaren Martin Rydgren.

Läs hela artikeln Nya regler för nätfiske på grunt vatten