Pressmeddelande 2012-10-09 16:53:49

Ransonen för torskfiske ändras

Ransonen för torskfiske ändras

Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att höja ransonen för torsk vid trålfisket i östra Östersjön. Anledningen är att ungefär hälften av den svenska kvoten ännu inte fiskats upp. Beslutet baseras på beräkningar som visar att höjningen kan ske utan risk för torskbeståndets fortlevnad, eftersom den totala fångstmängden inte kommer att överstiga den tilldelade kvoten.

Läs hela artikeln Ransonen för torskfiske ändras