Pressmeddelande 2012-09-28 16:06:31

HaV välkomnar ny strategi för hållbar vattenpolitik

HaV välkomnar ny strategi för hållbar vattenpolitik

-Det är glädjande att kunna konstatera att arbetet med en ny strategi för vattenpolitiken nu kan starta. Uppdraget till Miljömålsberedningen blir sammanhållande för hela vattenområdet. Den samlade ansatsen, som omfattar både söt- och saltvatten, är nödvändig för att insatserna ska ge hållbara resultat, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln HaV välkomnar ny strategi för hållbar vattenpolitik