Pressmeddelande 2012-09-28 18:05:00

HaV klar med förvaltningsplaner för säl

HaV klar med förvaltningsplaner för säl

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu tagit fram nationella förvaltningsplaner för gråsäl och knubbsäl. - Vi vill både ha ett kustnära fiske och ett sälbestånd som ligger på en gynnsam nivå. Målet är att sälen ska ses som något positivt, som en resurs, säger utredare Susanne Viker. HaV föreslår främst förebyggande åtgärder, exempelvis sälsäkra redskap, för att nå målen.

Läs hela artikeln HaV klar med förvaltningsplaner för säl