Pressmeddelande 2012-09-20 14:35:29

Oklara konsekvenser för havs- och vattenmiljön

Oklara konsekvenser för havs- och vattenmiljön

Regeringens budgetförslag gällande resurser till havs- och vattenmiljöarbetet innehåller både satsningar och neddragningar inför kommande verksamhetsår.

Landets fiskerikontroll förstärks, medan pengar till insatser för bättre havs- och vattenmiljö förändras, från 738 miljoner kronor under innevarande år till 503 miljoner kronor under 2013.

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger kommenterar nu förslaget.

- Vi hade hoppats på att få behålla dagens nivå, men vi har känt till att denna förändring var på gång eftersom de senaste årens högre anslagsnivå varit en tillfällig förstärkning. Naturligtvis får den nya anslagsnivån konsekvenser för arbetet med havs- och vattenmiljön, säger Björn Risinger.

- Det är i dag för tidigt att säga exakt vilka dessa är. Vi måste först skapa oss en helhetsbild av de olika miljösatsningar som presenteras i budgeten. Vi kommer i dialog med länsstyrelser och andra berörda försäkra oss om att anslaget används där det får så stor miljönytta som möjligt, fortsätter Björn Risinger.

Samtidigt kommer en förstärkning på tio miljoner kronor till fiskerikontrollverksamhet. En effektivare fiskerikontroll ökar förutsättningarna för en biologisk återhämtning av utsatta fiskbestånd, vilket i framtiden kan komma att stärka bland annat det kustnära fisket. På detta sätt stärks också skyddet av den biologiska mångfalden och framtidens fiske.

I budgeten föreslår regeringen också att resurserna för den marina miljöövervakningen permanentas på 2012 års nivå.

- Jag välkomnar naturligtvis beskeden om resurserna till fiskerikontroll och miljöövervakningen, säger Björn Risinger.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men ange alltid källan.

Relaterad information